1. Acasă
  2. |
  3. Despre noi
  4. |
  5. Istorie și istorie a...

Istorie și istorie a cărții

Muzeul Cărții și Exilului Românesc se distinge printr-un amplu fond de carte. Fiecare colecție, unică prin documentele rare deținute, este complementară celorlalte donații. Astfel, se remarcă o varietate a domeniilor cuprinse în colecții: istorie, literatură, drept, artele spectacolului, teologie etc. În cadrul domeniului istorie, muzeul deține mai multe colecții ale unor importanți istorici români, valoroase datorită numărului mare de materiale deținute, remarcabile prin valoarea documentară a volumelor, deosebite prin diversitate și vechime: Dan Berindei, Dinu C. Giurescu, Ștefan Ștefănescu, completate de colecția turcologului Valeriu Veliman.

Fondul de carte din această sferă științifică cuprinde documente și volume vechi, care abordează tematici diverse, de la istoria politică și socială a secolului al XIX-lea, până la istoria diplomației și a relațiilor internaționale, precum și studii și documente referitoare la personalități istorice importante, studii generale de istorie și documente ce au în vedere diferite regiuni ale țării. Dintre acestea se disting: colecția „Correspondance de Napoléon I-er” (32 de tomuri), publicate la editura Plon, Henri & Dumaine, Paris, între anii 1858-1870 și seria veche a Analelor Academiei Române, ce cuprinde dezbateri parlamentare, discursuri de recepție, memoriile secțiunii istorice și memoriile secțiunii literare, care aparțin donației „Academician Dan Berindei”.

Semnificativă este și Colecția „Academician Dinu C. Giurescu”, căreia îi aparține primul volum din Cronicele Romaniei seu Letopiseţele Moldaviei şi Valahiei (1872), precum și lucrările De l’influence française sur l’esprit public en Roumanie. Les origines. Étude sur l’état de la société roumaine a l’époque des règnes phanariotes de Pompiliu Eliade (1898), Mitologie clasică : credinţele religiose şi legendele eroice ale grecilor şi ale romanilor: pentru usul şcolelor secundare de Lazăr Șăineanu (1898).

De o importanță deosebită sunt și volumele de istorie medievală și premodernă a României, care fac parte din colecția Documenta Romaniae Historica. A. Moldova și Documenta Romaniae Historica. B. Țara Românească, unele dintre ele apărute sub coordonarea istoricului Ștefan Ștefănescu (volumele  II, VI, VII, VIII și XI, Documenta Romaniae Historica. B. Țara Românească), acestea regăsindu-se în fondul de carte „Ștefan Ștefănescu”. 

Colecția „Valeriu Veliman” se remarcă prin volume de specialitate dedicate istoriografiei turce, precum Milletler Arasi turkoloji kongresi (Congresul internațional de turcă), și prin antologii literare și volume de cercetare asupra culturii turcești dintre care amintim: Turk edebiyati uzerinde araștirmalar (Istanbul, 1976) de Kaplan Mehmet și Yeni turk șiiri antolojisi (Istanbul, 1958) de Hazirladigi Okuyucularin.

Colecțiile din domeniul istorie sunt întregite de câteva donații de documente care alcătuiesc istorii ale cărții juridice și literare. În fondul „Rodica Stănoiu și Șerban Viorel” un loc aparte îl au tratatele de drept civil, redactate atât în limba română, cât și în franceză. Dintre acestea se remarcă: Traité théorique et pratique de droit pénal français al lui R. Garraud, volumele I–VI (1913–1935), apărut la Paris, la Librairie du Recueil Sirey și Traité pratique de droit civil français de Marcel Planiol și Georges Ripert, volumele I-XIV (1925–1934), publicat la Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence, la Paris. Valoarea tratatelor este dată și de vechimea unora dintre ele care datează din 1895: Traité théorique et pratique de droit civil, volumul I, apărut la Paris, la Librairie du Recueil Général des Lois et des Arrêts și  Tratat teoretic și practic de procedură civilă al lui Dimitrie Chebapci, volumul I, publicat la București. Pe lângă acestea, în colecție se regăsesc manuale, cursuri, prelegeri, îndrumare, culegeri, precum și dicționare de drept, dar și numeroase legi.

Fondul de carte dedicat sferei literare este întregit de donațiile oamenilor de cultură Ileana Vulpescu, Romulus Vulpescu și Ion Deaconescu. Colecția „Ileana și Romulus Vulpescu” cuprinde beletristică, volume bibliofile, cărți rare scrise în limba franceză, din domeniul filologiei, tipărite la final de secol XIX – început de secol XX, cărți ale personalităților culturii franceze și traduceri în limba franceză ale autorilor din România. În donație regăsim cele cinci volume ale Le Moyen Age et la Renaissance : histoire et description des moeurs et usages, du commerce et de l’industrie, des sciences, des arts, des littératures et des beaux-art en Europe, publicate între anii 1848 și 1851 la editura Plon Frères din Paris, sub coordonarea lui Paul Lacroix, precum și patru din volumele ediției Histoire de la littérature anglaise, apărute în 1873.

Colecția „Ion Deaconescu” întregește fondul dedicat literaturii și culturii universale prin ediții princeps și cărți cu valoare de patrimoniu: Les divers essais sur Leonard da Vinci (1931, ediție princeps) de Paul Valery, Opera (1535) de Cornelli Taciti, Urmuz (1930, ediție princeps).

Vezi și: