1. Acasă
  2. |
  3. Cercetare
  4. |
  5. Direcții de cercetare

Direcții de cercetare

A. DEPARTAMENTUL (/ DIRECŢIA) DE ARTE VIZUALE ŞI ARTELE SPECTACOLULUI

Direcţia de Arte vizuale şi Artele spectacolului își propune să valorifice și să promoveze patrimoniul artistic aflat în posesia Muzeului Cărții și Exilului Românesc, constând în opere de artă, înregistrări ale spectacolelor de teatru și muzică, afișe, partituri, lucrări de specialitate. În acest sens, vom organiza o serie de expoziții temporare și permanente, proiecții, cataloage de prezentare, studii, articole și micromonografii. De asemenea, vor fi inițiate o serie de proiecte artistice care presupun punerea în scenă a pieselor de teatru și a spectacolelor aparținând reprezentanților exilului.

B. DEPARTAMENTUL (/ DIRECŢIA) DE TEOLOGIE ŞI FILOSOFIE

Obiectivul principal al direcției de cercetare Teologie și Filosofie constă în valorificarea implicațiilor spirituale, interconfesionale și simbolice recurente în operele autorilor care se regăsesc în colecțiile Muzeului. Proiectele realizate în cadrul acestei direcții vizează discursul transdisciplinar în dimensiunea sa religioasă și filosofică, fiind menite să pună în dialog profesori și cercetători din domenii diferite. Asumând noile angajamente epistemiologice, colectivul de cercetare din cadrul acestei direcții urmărește evoluția ideilor religiose și a evenimentelor culturale, decodificându-le ethosul creștin și structurându-le temele. Cercetarea realizată propune, așadar, atât abordări tematice privind corelarea sacrului și cunoașterii, cât și micromonografi dedicate imaginarului și simbolismului religios specific unui autor. În vederea organizării cercetării, direcția Teologie și Filosofie a fost structurată în trei axe. Prima axă, Dialog interconfesional și interreligos, este centrată pe chestiunile privind antropologia religioasă și întâlnirea dintre diferite credințe. În cadrul acesteia, sunt realizate reflecții teologice propriu-zise, dar și investigații în spirit incluziv. Prin cea de-a doua axă, Transdisciplinaritate și interdisciplinaritate, sunt susținute proiecte de dialog și dezbatere, precum: atelierul de lectură Synaxis, conferințe și colocvii pe teme religioase și filosofice. În fine, cea de a treia axă, Imaginar religios, semn, simbol și interpretare în cultura exilului, este organizată în jurul monografiilor tematice și a studiilor de caz.

Axa 1: Dialog interconfesional și interreligios

Axa 2:Transdisciplinaritate

Axa 3:Imaginar religios, semn, simbol și interpretare în cultura exilului

C. DEPARTAMENTUL DE ISTORIE ŞI STUDII CULTURALE

Obiectivul direcţiei de cercetare Istorie şi studii culturale este să propună şi creeze cadre şi perspective interdisciplinare adecvate pentru realizarea unor panoramări şi analize ale istoriilor şi ale configurărilor identitare pe care autorii din exil le-au realizat în operele lor. Prin adoptarea unei metodologii proteice, fundamentate şi legitimate epistemologic în istoria socială, istoria ideilor şi studiile culturale din ultimii decenii, se doreşte identificarea, (re)integrarea în circuitele culturale autohtone şi valorificarea discursurilor istorice complementare şi/ sau alternative la acelea instituţionalizate în mediul academic românesc din perioada comunistă şi de după 1989. Aceste demersuri vor sta şi la baza discursurilor muzeale oferite de instituţia noastră, propunând scenarii culturale sincretice, dinamice și sincronizate cu trendurile din muzeologia internaţională, concretizate în expoziţii permanente, temporare şi itinerante. Aşadar, se asumă dezvoltarea unor coduri şi canale de dialog (inter)cultural pornind de la teoriile, perspectivele şi viziunile literar-artistice pe care le regăsim în patrimoniul material şi ideatic al Muzeului Cărţii şi Exilului Românesc.

Axa 1: Istoriile exilului

Axa 2:Configurări ale identităților culturale și ale dialogului intercultural

Axa 3:Transdisciplinaritate, discursuri istorice și discursuri muzeale în cercetarea și promovarea exilului românesc

Axa 4:Geografii simbolice & imaginare

D. DEPARTAMENTUL DE STUDII LITERARE ŞI LINGVISTICĂ

Direcția de Studii literare şi lingvistice, împărțită în două axe majore de cercetare, cea istorico-literară și cea lingvistică, își propune să valorifice și să promoveze un bogat material documentar format din manuscrise, articole, studii, extrase de presă și un fond de carte foarte valoros aparținând unor personalități culturale ce au părăsit România înainte de 1989. Metodele folosite vor fi cele din zona criticii, istoriei literare, a lingvisticii și a istoriei limbii și vor prezenta cele două axe atât în sincronie, cât și în diacronie. Astfel, se urmărește punerea în dialog cu literaturile lumii prin stabilirea unui loc clar pentru literatura exilului în cadrul literaturii române. Rezultatele cercetării, pornind de la temele identitare adiacente și de la imaginarul complex al exilului, se vor concretiza în studii și cărți de specialitate, albume și expoziții, editarea și reeditarea operelor reprezentative, însoțite de un aparat critic elocvent. De asemenea, vom organiza un festival de literatură anual, mese rotunde, ateliere și lansări de carte.