1. Acasă
  2. |
  3. Colecții
  4. |
  5. Colecția „Nicolas Adam”

Colecția „Nicolas Adam”

Biografie:

NICOLAS (NICOLAE) ADAM, pictor, scriitor

(n. 13 iulie 1939, Buhuși, jud. Bacău – d. 2022, Nanterre, Franța)

Cunoscut ca pictor și scriitor, Nicolas Adam (cu numele real Neculai Adam) a „evadat” din „gulagul” comunist în 1982, stabilindu-se în capitala franceză, unde a trăit și a creat discret. A retrăit trecutul înfierându-l în paginile scrise, ca și pe cei care „ne-au căsăpit cu ciocanele lor îndelung pregătite”. Mărturisea, la un moment dat, că nu îi este străin „statutul de copil de deținuți politici”, că „a trăit direct acest experiment, incalificabil la scara valorilor umane protectoare”. Volumele sale de proză și versuri reflectă această epocă potrivnică.

Parcurs editorial și publicistic:

Nicolas Adam este autor al volumelor de versuri Mare delfină, Libertate la lumina zilei, ambele publicate în 1983, Piatră de piatră, dar și al volumelor de proză Judecata aceea și Cum nu murim niciodată, apărute la „Jurnalul literar” din București, în 2004, respectiv 2007.

Descriere colecție:

Colecția „Nicolas Adam”

Prin colecția „Nicolas Adam” se alătură celorlalte donații dedicate exilului cultural românesc un fond documentar valoros, constituit în mare parte din tablouri și manuscrise, dar și din cărți, corespondență și fotografii.

Donația făcută de Nicolas Adam Muzeului Cărții și Exilului Românesc a ajuns la Craiova în octombrie 2022, urmând ca prelucrarea și cercetarea în detaliu a acesteia să scoată la iveală documente care să vină în sprijinul conturării unui tablou complet asupra vieții creatoare din exil a autorului.

Colecția sa de artă este constituită din peste 100 de lucrări – în special pictură, dar și grafică, cu portrete revelatoare pentru forța artistică a acestui iscusit mânuitor al penelului și condeiului.

Tablourile au fost realizate mai ales în ultima parte a vieții artistului, în diferite tehnici, actuale din punct de vedere estetic. De altfel, unele reproduceri ale planșelor cu grafică se regăsesc în volumele sale de versuri, precum Ereticul răstignit (2015).

De asemenea, în patrimoniul muzeului craiovean au intrat o seamă de manuscrise ale lucrărilor sale, unele bilingve, româno-franceze, dar și cărți, mai ales din domeniul artelor. La toate acestea se adaugă și câteva fotografii, precum și unele copii după acte personale.

După 40 de ani în care a trăit în Franța, Nicolas Adam a lăsat țării sale de origine această moștenire culturală importantă, cu opere plastice și literare care nu răspund numai unei ambiții creatoare, ci au și o motivație suplimentară, cea de a cunoaște creațiile din afara țării în perioada comunismului, așa cum s-a întâmplat, de fapt, în cazul celor care au ales calea exilului.

Listă cu lucrări proprii:

ADAM, NICOLAE. Ereticul rastignit. = L’heretique crucifie [Manuscris]. Nicolae Adam. Ediţie bilingvă. [s.l.]  : [s.n.], [s.a.], 71 p.

A17  

ADAM, NICOLAE. Ereticul Rastignit. [Manuscris]. Nicolae Adam. [s.l.] : [s.n.], [s.a.], 71 p. Carte serox în limba franceză, titlul în limba română.

A17  

Dosar Nicolas Adam : documente. [s.l.] : [s.n.], [s.a.], 24 p. Dosar documente (atestate, certificat de naştere, certificate de căsătorie, carte de identitate). 1. Atestat în limba franceză Nicolas Adam. Certificat de naştere în fotocopie – Adam Neculai. Card de rezident  în fotocopie – Adam Nicolau.

Dosar Nicolas Adam : fotografii opere. [s.l.] : [s.n.], [s.a.], 2 p. Dosarul conține fotografii cu 2 dintre operele lui Nicola Adam.

Dosar Nicolas Adam : fotografii personale. [s.l.]  : [s.n.], [s.a.], 2 foto. Fotografii personale Nicolas Adam.

Dosar Nicolas Adam : manuscrise. [s.l.] : [s.n.], [s.a.], 47 p. Dosarul conține manuscrise în original, texte tipărite cu notițe olografe. Poem, text olograf, cu semnătura  lui Nicolas Adam, mai 2002. Poem, text olograf, «Pe cruce !». Text olograf cu un poem «Bărbate…». Poeme în text olograf «Cain, oho Cain».

Din colecția autorului:

Dosar Nicolas Adam : ziare. [s.l.] : [s.n.] , [s.a.], 2 p. Revista de cultură Forum-V. Revista de cultură Forum, anul III, nr.2.. Revista de cultură Forum, anul III, nr.3.

GRIGORESCU, DAN. Brâncuşi [Carte tipărită] : Monografie. Dan Grigorescu. Ion Miclea. Bucureşti : Editura Meridiane, 1980, 76 p. ; 32 pl.

G83  V 214  73/76/G83  73/B78G  73/G83  

LIGERS, ZIEDONIS. La sculpture nigérienne [Carte tipărită] : étude ethnographique. Z. Ligers. Paris : Librairie des cinq continents, [1971], 166 p. ISBN 0-87908-023-X

L61  

OPIS Documente

COLECȚIA „NICOLAS ADAM”

– Manuscrise:

Manuscris Nicolas Adam, text olograf cu semnătura lui Nicolas Adam, mai 2002 (DOSAR NICOLAS ADAM – Manuscrise), NA0005;

Manuscris Nicolas Adam (text olograf), Poem « Pe cruce ! », (DOSAR NICOLAS ADAM – Manuscrise), NA0005;

– 2 tablouri, picturi în ulei.