1. Acasă
  2. |
  3. Colecții
  4. |
  5. Colecția „Leonid Mămăligă”

Colecția „Leonid Mămăligă”

Biografie:

LEONID MĂMĂLIGĂ (n. 13 iulie 1921, Vaslui – d. 4 septembrie 2001, Paris), pseudonim literar L. M. Arcade, prozator, dramaturg, publicist, editor, amfitrion al intelectualității românești din exil

Debutează cu versuri în revista „Iconar” (Cernăuți, 1943) și cu articole în „Vremea” și în „Dreptatea” (semnate cu pseudonimul literar Lozan). În 1946 obține o bursă de studii la Paris, iar în 1947, pe fondul abdicării Regelui Mihai I și al instaurării regimului comunist, ia decizia de a se stabili în Franța. Între anii 1949 și 1950 activează ca director literar adjunct la Editura Pavois.

În perioada 1953-1958 participă activ la ședințele cenaclului din rue Ribera, recunoscut pentru prezența lui Mircea Eliade, dar și a altor scriitori importanți, precum: Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Theodor Cazaban, Horia Stamatu sau Mihai Niculescu. Citește în cadrul acestor întâlniri din romanul „Timbrele de altădată” (1953).

Din 1963, Leonid Mămăligă este animatorul cenaclului „Caietele Inorogului” din Neuilly-sur-Seine, continuând activitatea desfășurată în cadrul cenaclului din rue Ribera. La ședințele care se țin chiar în casa acestuia participă scriitori din exil și din țară: acad. Basarab Nicolescu, Ștefan Bănulescu, Ion Negoițescu, Matei Călinescu, Barbu Cioculescu, Ovidiu Cotruș, Marin Sorescu, Ana Blandiana, Nicolae Manolescu, Ion Caraion, Dumitru Țepeneag, Paul Goma sau Marin Preda.

Extinde text

Descriere colecție:

Colecția „Leonid Mămăligă”

Donată în 2017 de soția scriitorului român, Bénédicte Mămăligă, colecția „Leonid Mămăligă” reunește sute de cărți și reviste ale exilului românesc publicate în mai multe țări. Acestora li se adaugă o vastă corespondență, purtată de cunoscutul animator și amfitrion al exilului românesc din Paris cu diverse personalități culturale, dar și cu numeroase edituri, precum și manuscrise originale importante semnate de Leonid Mămăligă sub pseudonimul L.M. Arcade, între  care „Revoluție culturală” și „Poveste cu țigani”.

Extinde text

Listă cu lucrări proprii:

ARCADE, M. L. [Pe vremea șoferilor ruși sau Cum să-ți regăsești nevasta]. [text manuscris]. L.M. Arcade. [s.l] : [s.n], [s.a], 36 p. Manuscrisul cuprinde corecturi(olografe) aplicate pe text și punctuație(LM0591).

A71

ARCADE, M. L. Au temps des chauffeurs russes ou comment retrouver sa femme. [extras]. Leonid Mamaliga Arcade. [Paris] : [s.n.], 1997, 43-57 p.

Extras din: L’Authenticiste. : Spécial Fictions . ─ [Paris] : [s.n.], 1997, 2 extrase. Extras din revista L’Authenticiste, no 7, décembre 1997.

ARCADE, M. L. La Crypte et la chèvre [text manuscris] : pièce en deux actes. L. M. Arcade. [s.l.] : [s.n.], [s.a.], 85 p. Pe exemplarul cu numărul de inventar BN0399 se regăsește dedicaţia autorului pentru Basarab Nicolescu. Piesă de teatru în două acte.

A71

ARCADE, M. L. La derniere cause du grand juste. = Ultima ”cauză” a marelui just [text manuscris]. L.M. Arcade. [s.l]  : [s.n], [s.a], 86 p. Manuscrisul cuprinde corecturi(olografe) aplicate pe text și punctuație(LM0597).

Extinde text

Din colecția autorului:

BACIU, ŞTEFAN. Poemele poetului pribeag. Ilustrații de Nicolae Petra. [Carte tipărită]. Ștefan Baciu. Portret de Beatrix Briceño. Mexico : Editura Drum, 1963, 107 p. ; p.il. S-au tras din acest volum 500 exemplare în hârtie Malinche și 20 exemplare în hârtie Saxony numerotate și semnate de autor în atelierele Grafica, S.S. Mexico Julie 1963. Cartea conține un portret al autorului. Cartea conţine dedicaţia autorului pentru Vintilă Horia (exemplar nr. VH0974).

B13

BERNARD, NOEL. Aici e Europa Liberă. [Carte tipărită]. Noel Bernard. [Prefață: Virgil Ierunca] ; [Coperta: Monica Racoviță]. München : Jon Dumitru – Verlag, 1983, 240 p. Din această lucrare s-au imprimat 1000 de exemplare, prin procedeul Offset, pe hârtie specială de 100 gr.

B49

CARAION, ION. Deasupra deasuprelor. [carte tipărită]. Ion Caraion. [București] : Editura Litera, [s.a.], 91 p. ; p. il. Exemplar omagial numărul 70 dedicat lui Leonid Mămăligă. Neaflată în comerț, această carte-autograf, tipărită la București, în ediție bibliofilă, numai pentru aceia au dorit cu anticipație să o aibă, cuprinde douăzeci și cinci de poeme inedite pe care le însoțesc 25 compoziții și digresiuni plastice,lor adăugându-se un manuscris olograf, un poli-portret al autorului și șase memorii în tuș ale acestuia.

Extinde text