1. Acasă
  2. |
  3. Colecții
  4. |
  5. Colecția „Cicerone Poghirc”

Colecția „Cicerone Poghirc”

Biografie:

CICERONE GEORGE POGHIRC, lingvist, eseist, istoric literar

(n. 1928, Măscurei, jud. Vaslui – d. 2009, Paris, Franța)

Licențiat în filologie clasică la Universitatea din București (1951), Cicerone Poghirc a studiat lingvistica indo-europeană la Universitatea din Leningrad, obținând ulterior titlul de doctor în științe filologice, în 1960, cu o teză intitulată Relațiile limbii vechi macedonene cu greaca veche.

Asemenea unor cărturari români precum Cantemir sau Hasdeu, Cicerone Poghirc era poliglot, fiind un bun cunoscător al mai multor limbi vechi sau moderne: latină, greacă veche, sanscrită, hitită, gotică, islandeză veche, slavă veche, armeană clasică, rusă, norvegiană, germană, engleză, franceză etc.

Din 1968 a fost profesor universitar, șef al Catedrei de filologie clasică (1974-1976), iar în perioada 1963-1970 a fost prodecan al Facultății de Limbi Romanice, Clasice și Orientale din cadrul Universității din București. A predat în calitate de visiting professor la Universitățile din Indiana, Michigan și California (Statele Unite ale Americii), între anii 1973 și 1974, respectiv la Universitatea din Padova (Italia), în perioada 1976-1979, unde a ținut cursuri de limba și cultura română, dar și de limbi și culturi balcanice.

În 1979, Cicerone Poghirc s-a stabilit în Franța, fiind, printre altele, lector de limbă și literatură română (din 1980) și secretar general (din 1982) al Centrului Român de Cercetări din Paris.

Extinde text

Descriere colecție:

Colecția „Cicerone Poghirc”

Cicerone Poghirc – reputat lingvist, indo-europenist, eseist și istoric al religiilor – era poliglot, asemenea unor cărturari români precum Cantemir sau Hasdeu, fiind un bun cunoscător al mai multor limbi vechi sau moderne: latină, greacă veche, sanscrită, hitită, gotică, islandeză veche, slavă veche, armeană clasică, rusă, norvegiană, germană, engleză, franceză etc. Așa se explică faptul că această colecție include numeroase dicționare în diverse limbi străine, între care greacă, albaneză, rusă, bulgară, sârbă, croată, maghiară ș.a., unele dintre ele bilingve (sanscrit-german, albanez-francez, român-turc, maghiar-român, publicate începând cu anul 1895). Seria de dicționare străine este completată de cele redactate în română (explicative, ortografice, etimologice, etnologice și de folclor, dar și altele care atestă preocupările științifice ale lui Poghirc, precum Dicționar onomastic creștin și Dicționarul limbii poetice a lui Eminescu).

Date fiind formarea lingvistică și competențele poliglote, studiile sale   acoperă o arie largă – lingvistică generală, indo-europeană și balcanică –, la care se adaugă și articole cu o tematică variată: colinde și descântece, onomastică, civilizație și mitologie românească, creștinism, religia traco-dacă și albaneză (unele în colaborare cu Ioan Petru Culianu) etc.

Extinde text

Listă cu lucrări proprii:

BĂLĂIANU, VIORICA; MARINICĂ, CONSTANTIN; POGHIRC, CICERONE. Limba latină [Carte tipărită] : manual pentru clasa a VIII-a. Viorica Bălăianu, Constantin Marinică, Cicerone Poghirc. Redactor: prof. Mariana Diaconescu ; Coperta: Victor Wegeman. Bucureşti      : Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 1994, 120 p. ISBN 973-30-3217-4

B19  

MOROGAN, MARIA; NASTA, MARGARETA; POGHIRC, CICERONE. Limba latină [Carte tipărită] : manual pentru clasa a X-a. Maria Morogan, Margareta Nasta, Cicerone Poghirc. [Referenți: conf. univ. dr. Eugen Dobroiu, prof. Maria Nicolaescu] ; [Redactor: prof. Eugenia Pârvu]. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1979, 208 p. ; foto, tab. Cartea cu nr. inv. CP2930 conține ca material însoțitor 1 fotocopie articol „Carmen gentis latinae”.

M90  

POGHIRC, CICERONE. Asupra unui pasaj controversat din Tucitide [Broșură tipărită] : (III, 94, 5: αγνωστατοι γλωσσαν) : extras. C. Poghirc. București :  [sn] . ─ [sn]: , 1962, 3 p.

Extras din: Analele Universității București. Seria Științe sociale. : Filologie; Universitatea București . ─ Bucureşti[sn],  1962, vol. Extras din Analele Universității București. Seria științe sociale – filologie, 1962, an 11, nr.25, pp.387-389. Conține rezumat în limba franceză și rusă.

P74  

POGHIRC, CICERONE. Autour de Decebalus per Scorilo (IDR, III 3, nr. 272) [Broșură tipărită] : extras. Cicerone Poghirc. [Sofia] : [St Kliment Ohridski University Press], [1994], 6 p. Extras din Studia in honorem Georgii Mihailov, de Aleksandr Nikolaev Fol, Bogdan Ivanov Bogdanov, Petr Angelov Dimitrov, …, pp. 365-370.

P74  

POGHIRC, CICERONE. B. P. Haşdeu [Carte tipărită] : lingvist şi filolog. Cicerone Poghirc. Coperta de Petre Vulcănescu. Bucureşti : Editura Ştiinţifică, 1968, 248 p.

II 12.410  P74  80/P74  821.0rum/H34P  

POGHIRC, CICERONE. Conceptions glottogoniques au début du siécle des lumiéres [Broșură tipărită] : extras. Cicerone Poghirc. München : Verlag Karl Albert, 1974, 24 p. Extras din Dacoromania jahrbuch für östliche latinität, 1974, no. 2, pp.243-265.

P74  

POGHIRC, CICERONE. Considerations philologiques et linguistiques sur Gebeleizis [Broșură tipărită] : extras. Cicerone Poghirc. Serdicae :  [sn] . ─ [sn]: , 1974, 4 p.

Extras din: Thracia.; Academia Litterarum Bulgarica . ─ Serdicae : Academiae Litterarum Bulgaricae, 1974, 376 p. Extras din Thracica II, 1974.

Extinde text

Din colecția autorului:

Annalile Societatii Academice Romane. . 1879, tomulu 40, sectiunea 2, Sessiunea anului 1878. Memorii si notitie [periodic tipărit]. Societatea Academica Romana. Bucuresci :  [sn] . ─ [sn]: , 1879, vol. În: Annalile Societatii Academice Romane.; Societatea Academica Romana . ─ Bucuresci[sn],  1867-.

 Periodicitate necunoscută

S65  

Apoziția [periodic tipărit] : Revista cenaclului literar-artistic „Apoziția”, MünchenRedactor: Jon Dumitru. München :  [sn] . ─ [sn]: , [1969]-, vol. anual

Aristarchs Homerische textkritik nach den fragmenten des Didymos. 1 Theil. [Carte tipărită]. Dargestellt und beurtheilt von Arthur Ludwich. Leipzig : Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1884, 635 p. În: Aristarchs Homerische textkritik nach den fragmenten des Didymos.; Dargestellt und beurtheilt von Arthur Ludwich . ─ Leipzig : Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1884-.

L89  

Aristarchs Homerische textkritik nach den fragmenten des Didymos. 2 Theil. [Carte tipărită]. Dargestellt und beurtheilt von Arthur Ludwich. Leipzig : Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1884, 774 p. În: Aristarchs Homerische textkritik nach den fragmenten des Didymos.; Dargestellt und beurtheilt von Arthur Ludwich . ─ Leipzig : Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1884-.

L89  

Beowulf and the fight at Finnsburg. [Carte tipărită]. Edited, with introduction, bibliography, notes, glossary, and appendices by Fr. Klaeber. Boston; New York; Chicago : D. C. Heath & Co., Publishers, [1922], CLXII, 412 p. Volumul conține adnotări (olografe), iar începând cu p. 254 este decupat manual și marcat alfabetic (exemplar nr. inventar CP2138).

K51  

CICERO, MARCUS TULLIUS. Brutus. [Carte tipărită]. Cicerón. Texte établi et traduit par Jules Martha. Ediție bilingvă. Paris : Société d’Édition « Les Belles-Lettres », 1923, XIV, 278 p. (Collection des Universités de France / Publieé sous le patronage de l’Association Guillaume-Budé).

C49  

KÜHNER, RAPHAEL. Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. . 1 Teil, 2 Band, Elementar- und Formenlehre [Carte tipărită]. dr. Raphael Kühner. Besorgt von dr. Friedrich Blass. 3 Auflage. Hannover : Hannsche Buchhandlung, 1892, XI, 652 p. În: Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. / dr. Raphael Kühner . ─ 3 Auflage . ─ Hannover : Hannsche Buchhandlung, 1890-.

Extinde text

OPIS Documente

CICERONE POGHIRC

Corespondență:

– Scrisoare de la Horia Stamatu pentru Cicerone Poghirc, datată 18.06.1981, text olograf, Dosar Cicerone Poghirc: Horia Stamatu, CP0566, p.136;

– Scrisoare de la Eugène Ionesco pentru Cicerone Poghirc, datată 20.02.1980, text dactilografiat, semnătură olografă, Dosar Cicerone Poghirc: Corespondență (1) Cicerone Poghirc – Expeditori diverși, CP4281, p. 124;

– Scrisoare de la Neagu Djuvara pentru Cicerone Poghirc, datată 12.06.1987, text olograf, Dosar Cicerone Poghirc: Corespondență (1) Cicerone Poghirc – Expeditori diverși, CP4281, p. 47;

– Scrisoare de la Virgil Ierunca pentru Cicerone Poghirc, datată 9 mai 1986, text olograf, Dosar Cicerone Poghirc: Corespondență (1) Cicerone Poghirc – Expeditori diverși, CP4281, pp. 121-122;

Manuscrise:

– Manuscris Cicerone Poghirc (text olograf), Pentru o concordanță funcțională și cronologică între lingvistică, arheologie și antropologie în domeniul indo-european, Dosar Cicerone Poghirc: activitate științifică (6), CP1863, p. 44;

– Manuscris Cicerone Poghirc (text olograf), Albanian Religion, Dosar Cicerone Poghirc: activitate științifică (6), CP1863, p. 213;

– Manuscris Cicerone Poghirc (text olograf),

Extinde text