1. Acasă
  2. |
  3. Colecții
  4. |
  5. Colecția „Bujor Nedelcovici”

Colecția „Bujor Nedelcovici”

Biografie:

BUJOR NEDELCOVICI, prozator, dramaturg, eseist, critic cinematografic, publicist

(n. 1936, Bârlad, Vaslui – d. 18 noiembrie 2023, Paris, Franța)

Laureat al Academiei Româno-Americane de Arte și Științe (ARA), al Pen Club Français și al Uniunii Scriitorilor, Bujor Nedelcovici a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1959 și a lucrat timp de un an ca avocat în Baroul de avocați din Ploiești.

În 1982, și-a început activitatea în cadrul Asociației Scriitorilor din București ca secretar al secției de proză, precum și ca redactor-șef la „Almanahul literar” al Uniunii Scriitorilor.

În 1987, a plecat în Franța, unde a obținut azil politic, iar în 1992 a primit cetățenia franceză. Tot în 1987, și-a început activitatea ca redactor la revista „Esprit”, unde a publicat cronici literare, articole și eseuri.

În 1989, Bujor Nedelcovici s-a implicat, împreună cu Dumitru Țepeneag și Sorin Alexandrescu, în a pune bazele unei Societăți a Scriitorilor Români din exil, cu sediul la Paris.

După 1989, a revenit în România de mai multe ori, însă nu a părăsit Parisul definitiv.

În 1990, a devenit membru al Societăţii Autorilor și Compozitorilor Dramatici și al Societății Oamenilor de Litere Francezi.

Parcurs editorial și publicistic:

În 1968, a debutat publicistic cu un fragment de roman publicat în „Gazeta literară”, însă adevăratul debut s-a realizat în 1970 prin publicarea editorială a romanului Ultimii.

Extinde text

Descriere colecție:

Colecția „Bujor Nedelcovici” 

Colecția de materiale aparținând lui Bujor Nedelcovici, prozator, dramaturg, eseist, critic cinematografic și publicist cuprinde cărți, reviste, corespondență, fotografii, recenzii de film și materiale audio-video. Se remarcă numeroase manuscrise ale operelor sale, texte și notițe olografe, precum și interviuri. În categoria manuscriselor se regăsesc variante ale operei, Le dompteur de loups/ Îmblânzitorul de lupi, La Nuit du Solstice/ Noaptea de solstițiu, precum și o fotocopie a romanului Provocatorul; textele conțin adnotări.  În egală măsură, în donație se includ opere ale unor autori fundamentali ai literaturii universale de la Homer, Shakespeare, Goethe, până la Tolstoi, Thomas Mann, Camus, Faulkner, Gabriel Garcia Márquez, Umberto Eco. De asemenea, importante lucrări ale autorilor români, reprezentanți ai exilului românesc postbelic, completează fondul de carte donat. La fel de semnificative, cu precădere pentru conturarea unei imagini de ansamblu asupra vieții culturale din exil a scriitorului român, sunt dosarele cu documente asupra vieții publice și private a lui Bujor Nedelcovici. O parte dintre materiale sunt reprezentate de extrase din presa română și internațională: „România literară”, „Luceafărul”, „Caiete critice”, „Le Monde”, „Esprit” . Colecția cuprinde scrisori, unele dintre ele olografe, primite și trimise de Bujor Nedelcovici unor oameni de cultură: Basarab Nicolescu, Nicolae Manolescu, Constantin Noica, Doina Cornea, Cornel Moraru, B. Elvin. Astfel, corespondența ilustrează legătura permanentă a autorului cu redacțiile revistelor la care publică, cu scriitori și critici din țară și străinătate. În același timp, fotografiile oferă o notă personală colecției. Recenziile de film și diversele materiale audio-video vin în completarea fondului „Bujor Nedelcovici”, printre acestea se remarcă filmele „Faleze de nisip” și „Somnul insulei” pe suport DVD.

Listă cu lucrări proprii:

NEDELCOVICI, BUJOR. La mattina di un miracolo. [Carte tipărită]. Bujor Nedelcovici. Traduzione: Ingrid Beatrice Coman. Milano : Rediviva Edizioni, 2014, 280 p. (Collana Quaderni romeni). ISBN 978-88-97908-19-7

N35  

NEDELCOVICI, BUJOR. Manuscris Bujor Nedelcovici [manuscris] : trei capitole. Bujor Nedelcovici. [s.l.] : [s.n.], 1993, 62 p. Scrisoare adresată de Alain Paruit, datată 13.04. 1993, și trei capitole în limba franceză, totul în dublu exemplar. Capitolul XIII, p. 2-11, p. 33-42. Capitolul XIX, p. 12-22, p. 43-53. Capitolul XXXIV, p. 23-31, p. 54-62.

N35  

NEDELCOVICI, BUJOR. Manuscris „Al doilea mesager” [manuscris] : Dramatizare radiofonică după romanul cu același nume. Bujor Nedelcovici. [s.l.] : [s.n.] , [s.a.], 54 p. Manuscrisul este cumpus din două părți.

N35  

NEDELCOVICI, BUJOR. Manuscris „Cartea lui Ian Înțeleptul. Apostolul celor cinci sute de suflete din golful îndepărtat” [manuscris ] : fragment. Andrei Șerban. [s.l.] : [s.n.], [s.a.], 183 p. Fragmente separate, manuscris incomplet. Cuvânt înainte, p. 1-4. Fragment din „Prima carte – Rătăcitorul fără voie”, p. 5-46. Fragmente, pasaje incomplete, p. 47-183.

N35  

NEDELCOVICI, BUJOR. Manuscris „Jurnal infidel – Pagini din exil – 1987-1992” . [manuscris]. Bujor Nedelcovici. [s.l.] : [s.n.], [s.a.], 294 p. Fragmentele din manuscrisul „Jurnal infidel”, diferite variante, extrase de presă.

N35  

NEDELCOVICI, BUJOR. Manuscris „Jurnal infidel – Pagini din exil – 1987-1992”. [manuscris ]. Bujor Nedelcovici. [s.l.] : [s.n.], 1998, 248 p. Manuscrisul este însoțit de un dosar pe care scrie „Trimis în România 10 oct 1998. Primul volum (copie)”.

Extinde text

 

Din colecția autorului:

Arhitectură şi geografie sacră ; Mircea Eliade şi redescoperirea sacrului. [Carte tipărită]. filme realizate de Paul Barbăneagră. traducerea şi adaptarea textelor : Mihaela Cristea şi Marcel Tolcea ; Cuvânt înainte şi glosar de Marcel Tolcea. Iaşi : Editura Polirom, 2000, 276 p. ISBN 973-683-431-X

B29  I 10.981  79/A77  79/B29  

BÂRLĂDEANU, LUCREȚIA. Dialoguri pariziene realizate de Lucreția Bârlădeanu . [Carte tipărită]. Lucreția Bârlădeanu. Chișinău : Editura Arc, 2005, 126 p.Dia. Interviuri realizate de Lucreția Bârlădeanu cu scriitori români plecați în exil. ISBN 9975-61-371-3

B33  

CAMUS, ALBERT. Exilul şi împărăţia [Carte tipărită] : Eseuri şi nuvele. Albert Camus. Traducere și prefață de Irina Mavrodin ; Coperta: Damian Petrescu. [București] : Editura pentru Literatură, 1968, XLIX; 366 p. (Biblioteca pentru toţi ; 462).

C17  

CEHOV, ANTON PAVLOVICI. Schițe și povestiri Vol. 1. [Carte tipărită] : (1880-1883). Anton Pavlovici Cehov. Traduceri de Anda Boldur ; Studiu introductiv, cronologie, repere de istorie literară și note de Sorina Bălănescu ; Coperta și supracoperta Val Munteanu.  București  : Editura Univers, 1986, 671 p.

C34  

ELIADE, MIRCEA. La ţigănci [Carte tipărită] : şi alte povestiri. Mircea Eliade. Cu un studiu introductiv de Sorin Alexandrescu ; [Coperta de Cristea Müller]. Bucureşti : Editura pentru Literatură, 1969, V-XLIX, 526 p.

E38  

Arhitectură şi geografie sacră ; Mircea Eliade şi redescoperirea sacrului. [Carte tipărită]. filme realizate de Paul Barbăneagră. traducerea şi adaptarea textelor : Mihaela Cristea şi Marcel Tolcea ;

Extinde text