1. Acasă
  2. |
  3. Colecții
  4. |
  5. Colecția „Basarab Nicolescu”

Colecția „Basarab Nicolescu”

Biografie

Basarab NICOLESCU (n. 25 martie 1942, Ploiești) este fizician, filosof, eseist şi scriitor.

A absolvit Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti, în cadrul căreia, în 1965, s-a înscris la doctorat şi a devenit asistent. Şi-a cultivat pasiunea pentru literatură şi a debutat editorial în 1968 cu volumul de hermeneutică Ion Barbu. Cosmologia „Jocului secund” (Editura pentru literatură), primit şi recenzat cu entuziasm în mediile intelectuale autohtone. (Solomon Marcus a recunoscut, încă de la această primă carte, detenta erudită a tânărului autor şi după ce a atras atenţia asupra meritelor studiului, într-o cronică scrisă în anul apariţiei sale, a concluzionat: „Personalitate complexă, de fizician teoretician familiarizat cu matematica superioară, om de o vastă cultură umanistă şi cititor de poezie de o mare sensibilitate, toate aceste ipostaze au fuzionat pentru a da naştere celui mai competent, mai profund şi mai complet studiu întreprins până astăzi asupra poeziei lui Ion Barbu”.)

Tot în 1968 avea să obţină o bursă a guvernului francez pentru a studia la Universitatea „Pierre şi Marie Curie”, urmată de o a doua bursă, „Joliot Curie”, din partea Comisariatului pentru Energie Atomică din Franţa, pentru aceeaşi universitate, la care în 1972 i s-a acordat titlul de „Doctoeur d’État”. Are, aşadar, o prodigioasă activitate ştiinţifică şi academică, între 1976-1977 fiind senior visiting sicientist la Laboratorul Lawrence Berkley, iar în 1979 la Universitatea din Londra.

1968 este şi anul în care se stabileşte în Franţa şi îşi începe exilul de 25 de ani, revenind prima dată în România în 1993. Contribuie la consolidarea şi solidarizarea prin cultură a comunităţii româneşti din „Hexagon”, continuându-şi preocupările literare şi filosofice. Participă la Cenaclul de la Neuilly, publică în revistele culturale ale exilului – Limite, Cuvântul românesc, Ethos etc., devine preşedinte al asociaţiei „Hyperion”, înfiinţată în 1981, care promovează şi facilitează circulaţia internaţională a cărţii româneşti.

Extinde text

Descriere colecție:

Colecția BASARAB NICOLESCU

Iniţiator al Muzeului Cărţii şi Exilului Românesc din Craiova, fizician român de notorietate internațională, filosof și părinte al transdisciplinarității, Basarab Nicolescu a creat și donat o colecție care grupează lucrări și volume proprii (Teoreme poetice – cu întregul laborator al cărții, manuscrisele diferitelor variante ale conținutului; Noi, particula și lumea; Manifestul transdsiciplinarității; Rădăcinile libertății etc.), ce conțin contribuțiile sale științifice (în majoritatea limbilor de circulație internațională), cărți (academice şi culturale, în genere), documente și mărturii ale exilului cultural românesc postbelic. Fondul reunește numeroase ediții bibliofile, precum și publicații periodice, între care se remarcă reviste de prestigiu ca Limite, 3e Millénaire, Contrapunct, France-Soir, La Nouvelle République, La France Catholique, Les Nouvelles Littéraires și celebrul număr al revistei The Little Review,

Extinde text

Lista lucrări proprii:

MONIER, LOUIS; NICOLESCU, BASARAB. Roumains de Paris. [carte tipărită]. Louis Monier, Basarab Nicolescu. Paris : Édition Michel de Maule, 2017, 125 p. ; 47 il.Infom. Conține informații despre mari personalități ale exilului românesc, printre care Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugéne Ionesco, Stéphane Lupasco…  . ISBN 987-2-87623-621-9

M88  

NICOLESCU, BASARAB. 70 Omagii.  Basarab Nicolescu. [s.l.] : Institute for Transdiciplinary Studies in Science, Spirituality, Society, 2012, 39 p.

N64  

NICOLESCU, BASARAB. Asupra cîmpurilor Yang-Mills – Selfinteracția cîmpurilor vectoriale : Lucrare de Diplomă (Original). Basarab Nicolescu. Coordonator științific: conf. Cornel Eftimiu. București : Universitatea din București, 1965, 55 p. Cuprinde si 10 pagini manuscrise.

Extinde text

Din colecția autorului:

Album cu fotografii de la Congresul ”The End of Galileo Galilei’s trial”, Sala Regia, Vatican, 31 october 1992. Albumul conține o fotografie a d-lui acad. Basarab Nicolescu cu Papa Ioan Paul II.

CHIHAIA, PAVEL. Mărturisiri din exil.  Pavel Chihaia. Iași : Institutul European, 1994, 267 p. (Colecţia Texte de frontieră ; 15). dedicație din partea autorului pentru Basarab Nicolescu. ISBN 973-9148-44-1

CIORAN, EMIL. La chute dans le temps.  par E. M. Cioran. [Paris] : Éditions Gallimard, 1964, 205 p. (Collection Les Essais ; CXIV).

CIORAN, EMIL. La tentation d’exister.  E. M. Cioran. [Paris] : Éditions Gallimard, 1956, 256 p. (Collection Idées).

Extinde text