1. Acasă
  2. |
  3. Colecții
  4. |
  5. Colecția „Academician Dinu C....

Colecția „Academician Dinu C. Giurescu”

Biografie:

DINU C. GIURESCU, istoric

(n. 1927, București – d. 2018, București)

Dinu C. Giurescu s-a născut într-o familie de mari istorici, fiind fiul lui Constantin C. Giurescu și nepotul lui Constantin Giurescu, personalități care au lăsat urme importante în istoriografia românească.

A absolvit Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București în anul 1955, obținând în 1968 titlul științific de doctor în istorie.

Un adevărat om de cultură, Dinu C. Giurescu a fost inițial muzeograf la Secția Artă veche românească a Muzeului Național de Artă al României și cercetător științific în istoria diplomației la Oficiul de Studii și documentare al Ministerului de Externe.

De altfel, cunoscutul istoric a avut o activitate didactică remarcabilă, fiind din 1968 profesor la Universitatea Națională de Arte din București (respectiv la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”), unde a ținut cursuri de istoria civilizației europene. A fost profesor la Catedra de istoria românilor din cadrul Facultății de Istorie a Universității din București între 1990-1997 și conducător de doctorat până în 2010.

În plus, a reprezentat cu succes cultura și istoria patriei sale în calitate de visiting professor la mai multe universități americane.

Parcurs editorial și publicistic:

Prin formația sa intelectuală de savant, cercetător științific, Dinu C. Giurescu s-a afirmat în diverse domenii, acoperind o vastă perioadă, de la evul mediu, istoria artei și civilizației până la  istoria contemporană.

Astfel, activitatea sa științifică este una monumentală, cuprinzând o arie largă, în special studii și sinteze de istorie, cum ar fi: Istoria ilustrată a românilor  (Editura Sport-Turism, București, 1981), Imposibila încercare. Greva regală, 1945. Documente diplomatice (Editura Enciclopedică, București, 1999), România în al doilea război mondial (Editura ALL, București, 1999), Cade Cortina de Fier. România, 1947. Documente diplomatice (Editura Curtea Veche, București, 2002), Țara Românească în secolele XIV și XV (Editura Științifică, București, 1973) etc.

Extinde text

Descriere colecție:

Colecția „Dinu C. Giurescu”

Academicianul Dinu C. Giurescu, recunoscut savant și om de cultură a cărui personalitate a dat naștere unor scrieri de marcă pentru întreaga civilizație românească, face parte dintr-o familie de mari istorici români, fiind fiul lui Constantin C. Giurescu și nepotul lui Constantin Giurescu.

Constituită ca urmare a unei distincte donații care îi poartă numele, Colecția „Dinu C. Giurescu” este organizată și pusă în valoare ca parte componentă a viitorului Muzeu al Cărții și Exilului Românesc din Craiova.

Imensul fond de carte conține multe exemplare bibliofile, cu autografele sau dedicațiile autorilor, dar și manuscrise, corespondență, publicații periodice, documente, afișe, pliante, invitații la manifestări culturale de prestigiu ori diverse obiecte de valoare ale familiei.

Extinde text

Listă cu lucrări proprii:

GIURESCU, CONSTANTIN C.; GIURESCU, DINU C. Geschichte der Rumänen. [Carte tipărită]. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu. Aus dem Rumänischen übersetzt von Adolf Armbruster. Bukarest : [s.n.], 1980, 495 p.

G59 

GIURESCU, CONSTANTIN C.; GIURESCU, DINU C. Historia de Rumania. [Carte tipărită]. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu. Toluca : Patrimonio Cultural y Artístico del Estado de México, 1979, VIII, 440 p. ; foto. (Colección miscelánea Estado de México).

G59 

GIURESCU, CONSTANTIN C.; GIURESCU, DINU C. História do povo romeno. [Carte tipărită]. Por Constantin C. Giurescu e Dinu C. Giurescu. [Lisboa] : Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1979, 403 p. ; tab., foto. Bibliografie, p. 381 – 398.

G59 

GIURESCU, CONSTANTIN C.; GIURESCU, DINU C. Istoria românilor [Carte tipărită] : din cele mai vechi timpuri şi pînă astăzi. Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu. [Redactor de carte: Nicolae Iliescu] ; [Coperta și supracoperta: Val Munteanu]. [București] : Editura Albatros, [1971], 831 p. ; foto. Cu autograful autorului pe exemplarul din colecția Bibliotecii „Academician Dan Berindei”. Cartea conține autograful lui Dinu C. Giurescu (exemplar nr. inventar DG1826). Indice, p. 725-818. Bibliografie generală, p. 723-724.

Extinde text

Din colecția autorului:

AL ROMÂNIEI, RADU. Anul Regelui. [Carte tipărită]. Principele Radu al României. [Volum apărut cu sprijinul domnului Marian Petre Miluț] ; [Editor: Grigore Arsene] ; [Redactor: Răzvan Năstase] ; [Coperta: Griffon and Swans]. Bucureşti : Editura Curtea Veche, 2011, 108 p. ; foto. Cartea conține semnătura olografă a acad. Dinu C. Giurescu, datată 10 noiembrie 2011, pe coperta a 2-a (exemplar nr. inventar DG0061). ISBN 978-606-588-223-2

A31 

COSTIN, MIRON. Against all odds [Carte tipărită] : the Road of a veterinarian doctor from despair behind the iron curtain to being the keeper of small animals of Hollywood stars. Miron Costin. [s.l.] : [s.n.], 2004, 264 p. Exemplarul nr. inventar DG5478 este însoțit de supracopertă.

C77 

RADU, PRINCIPE DE HOHENZOLLERN-VERINGEN. Altfel [Carte tipărită] : Legământul noii generaţii regale. Principele Radu al României în dialog cu Nicolae Drăguşin. Cuvânt înainte de Andrei Brezianu ; [Coperta: Radu Răileanu]. Iaşi : Editura Polirom, 2009, 392 p. Cartea cuprinde dedicația Principelui Radu al României pentru acad. Dinu C. Giurescu (exemplar nr. inventar DG0208). ISBN 978-973-46-1423-3

I 12.904  R17  32/R17

GIURESCU, CONSTANTIN C. Cinci ani și două luni în penitenciarul din Sighet [Carte tipărită] : 7 mai 1950 – 5 iulie 1955. Constantin C. Giurescu. Introducere de Dinu C. Giurescu ; Ediție îngrijită, anexe și indice de Lia Ioana Ciplea. Bucureşti : Editura Fundației Culturale Române, 1994, 214 p. ; foto. Autograf Dinu C. Giurescu pe exemplarul din Biblioteca „Academician Dan Berindei”. Semnătura olografă a acad. Dinu C. Giurescu, pe coperta a 2-a, cu mențiunea „Exemplarul meu de lucru” (exemplar nr.inventar DG5688). ISBN 973-9155-22-7

Extinde text

OPIS Documente

DINU C. GIURESCU

Corespondență:

Dan Berindei – corespondență (text dactilografiat, semnătură olografă) pentru Dinu C. Giurescu, 14 iunie 2002, pp. 189-190 (DOSAR DINU C. GIURESCU  – CORESPONDENȚĂ (17), DG8178

Paul Dăncescu – corespondență (text dactilografiat, semnătură olografă) pentru Dinu C. Giurescu, 18 aprilie 2001, pp. 198-199 (DOSAR DINU C. GIURESCU – CORESPONDENȚĂ (17), DG8178

Manuscrise:

Manuscris Dinu C. Giurescu (text olograf), Evoluția politică a României după 23 august 1944, 4 iunie 19997, pp. 219-232 (DOSAR DINU C. GIURESCU – Notițe olografe – manuscrise, lucrări istorice), DG8045

Extinde text