1. Acasă
  2. |
  3. Colecții
  4. |
  5. Arhiva „Asociației HYPERION”

Arhiva „Asociației HYPERION”

Biografie:

Lipseste

Descriere colecție:

Arhiva „Asociației HYPERION”

Centrul de promovare a cărții românești în exil – HYPERION, printre ai cărui membri fondatori se numără oameni de cultură consacrați ai exilului românesc, cu scrieri ce pot fi regăsite în fondurile Muzeului Cărții și Exilului Românesc (Victor Cupșa, Mircea Eliade, Virgil Ierunca, Ștefan Lupașcu, Leonid Mămăligă (pseudonim L. M. Arcade), Basarab Nicolescu, Cicerone Poghirc), a fost constituit în Franța cu scopul principal de distribuție a cărții românești în exil. Arhiva „Asociației HYPERION” adună varii documente ce descriu munca de culise a eforturilor de răspândire a creației culturale românești în exil. În acest sens, menționăm că Muzeul Cărții și Exilului Românesc deține trei dosare consistente intitulate „Dosar Hyperion”, numerotate de la 01 la 03, care conțin corespondență scrisă, ciorne,  documente administrative (înființarea asociației Hyperion – copii documente în lucru – draft), contracte de donație, cereri de înscriere în asociația Hyperion, manuscrise (original sau fotocopie), postcard-uri, extrase de presă română sau străină, reviste, minutele ședințelor Hyperion I, II, III din 1980, eseuri, poeme, invitații, vederi, lucrări științifice, interviuri etc.

Listă cu lucrări proprii:

Lipseste

Din colecția arhivei:

Dosar Hyperion 01 : articole, corespondență, administrativ. [s.l.]  : [s.n.], [s.a.], 611 p. Dosarul conține: corespondență scrisă, ciorne scrisori, extrase din presă, documente administrative(înființare asociație Hyperion – copii documente în lucru – draft), copii bonuri comandă cărți, cereri înscriere în asociația Hyperion, invitații, vederi, etc. 1 scrisoare+1 plic(original), text olograf, expeditor Matei Cazacu, destinatar Leonid Mămăligă, Savres, 10 august 1986. Atașat la scrisoare se regăsesc copii din cartea lui Constantin Gane, ʺTrecute vieți de doamne și domnițeʺ (pag 21-36), dar și un text dactilografiat semnat de expeditor, prin care acesta laudă intenția de retipărire a cărții de către Fundația Culturală Română din Madrid(1986) în colaborare cu domnii Gherghe și Ștefan Gane, pag 37-41. 1 scrisoare, text dactilografiat(copie), expeditor Christine Lill, destinatar G. Damian, Hyperion, 20/06/1989 + 1 scrisoare, text olograf(copie) cu răspunsul oficial al asociației, 07/09/1989, pag 214-215. 1 scrisoare + 1 plic (original), expeditor Maria Manoliu Manea, destinatar L.Mămăligă, scrisoare prin care Maria il împuternicește pe LM sa o reprezinte la Ansamblul General al Asociației Hyperion, din data de 27 mai 1989, pag 231. 1 scrisoare, text dactilografiat(original), expeditor Editura Nistru, destinatar Leonid Mămăligă, Bruxelles, 12/11/1987. Material însoțitor la scrisoare, programul festivității PRO BASARABIA ȘI BUCOVINA, 26 martie 1988,  pag 262-263. 1 copie după lucrarea ʺIstoricul Aviației Româneʺ, de Mircea Petru. Copia a fost trimisă către Hyperion, 09/12/1987, pag 277-288. Material însoțitor  1 extras ziar Standardul românilor, nr. 08-09, articol ʺCăpitanul Av. Alexandru Șerbănescu asul aviației de vânătoare române, cu 63 victorii și mai multe sute de lupte aerieneʺ, de Mircea Petru, Fost Comandor Aviator Ofițer de Stat Major, (pag.13), pag 289.

  

Dosar Hyperion 02 : articole, corespondență, administrativ. [s.l.]  : [s.n.], [s.a.], 507 p. Dosarul conţine: extrase din presă, corespondență, diverse notițe olografe, lucrări științifice, interviuri, copii manuscrise, diverse mesaje de curtoazie. 1 interviu acordat de Leonid Mămăligă doamnei Felicia Cernăianu pentru România Liberă pe la sfârșitul lunii aprilie 1992. Interviul se regăsește la dosar in 3 copii, cu mici corecturi, pag 02-16.. 1 extras presa scrisă, ziarul Cotidianul – supliment cultural, articol(interviu) intitulat ʺL.M.Arcade: Sunt aproape un veteran al exiluluiʺ, interviu realizat de Călin Vlasie, Paris, 24 februarie 1992. Extrasul se regăsește in 4 copii la dosar, pag 40. 1 scrisoare cu text dactilografiat, expeditor Ion Velican, destinatar Leonid Mămăligă, Neuhaus, 14 februarie 1983. La dosar nu se regăsește copia manuscrisului ʺCâmpie fără soldațiʺ, precizare făcută în ps-ul scrisorii, pag 45. 1 copie text dactilografiat ʺOmul de piatrăʺ, de Horia Stamatu, modificări pe text. La final se regăsește text olograf și o scrisoare semnată de Horia Stamatu, cu text olograf la care este atașat(lipit) un extras din presa scrisă: ʺStephane Lupasco «LʼHomme et ses trois ethiques»ʺ, în colaborare cu Solange de mailly-Nesle și Basarab Nicolescu, Editions du Rocher, 1986, pag 181-186

  

Dosar Hyperion 03 : articole, corespondență, administrativ. [s.l.]  : [s.n.], [s.a.], 666 p. Dosarul conţine: extrase din presă, corespondență, notițe olografe, copii manuscrise, liste date contact USA, diverse mesaje de curtoazie. Dosar Cuvântul Românesc – manuscrise vechi și noi, cuprinde: – Copie manuscris articol, ʺStrofe din închisoriʺ, Alexandra Roșu,  text dactilografiat, pag. 02-03 – Minuta ședinței din 07 iulie 1981, text dactilografiat, pag 04-06 – Copie manuscris articol ʺAlături de Ioan Cupșaʺ, de Leonid Mămăligă, text dactilografiat, pag 07-10 . Dosar Corespondență expediată (1981-1984), 1981: 16 scrisori(copii), text dactilografiat, expeditor Leonid Mămăligă, destinatari: Vlaicu Ionescu, Ștefan Baciu, Ion Dumitru Vârlag, Constantin Sporea, Virgil Mihailescu, Pavel Chihaia, Ștefan Munteanu, Stelian Stănicel, Eugen Bârsan, Brutus Coste, Dan Fărcasin, Bălașu, George Ciorănescu, pag 518-545.

Extinde text