1. Acasă
  2. |
  3. Colecții
  4. |
  5. Colecția „Ștefan Ștefănescu”

Colecția „Ștefan Ștefănescu”

Biografie:

ȘTEFAN ȘTEFĂNESCU, istoric, profesor, membru titular al Academiei Române

(n. 1929, Goicea Mică, Dolj – d. 2018, București)

Reputatul istoric Ștefan Ștefănescu s-a născut în localitatea Goicea Mică, jud. Dolj. A urmat cursurile  Facultății de Istorie a Universității din București între anii 1948 și 1952, iar în 1957 primește titlul de doctor în istorie. A urmat stagii de specializare în domeniul istoriei medievale (bizantinologie și istoria medievală a slavilor de sud) la Universitatea ”M.V. Lomonosov” din Moscova (1954-1957).  A beneficiat, de asemenea, de stagii științifice în Franța,  la École Nationale des Chartes, École Pratique des Hautes Études, la Collège de France și la Sorbona.

Academicianul Ștefan Ștefănescu s-a făcut remarcat încă din timpul facultății și a făcut parte din echipa de cercetători a  Institutului de Istorie din București. În anul 1970 este numit director al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”. Tot în acest an ocupă și  postul de profesor de istorie medie românească în cadrul Facultății de Istorie a Universității din București. Alte două funcții exercitate în cadrul Facultății de Istorie sunt cele de decan (între 1975-1984) și de șef al catedrei unice de istoria României și istorie universală (între 1984 și 1990). Din anul 1974 este membru corespondent, iar în 1992 devine membru titular al Academiei Române.

Parcurs editorial și publicistic

Academicianul Ștefan Ștefănescu a avut o bogată activitate științifică ce cuprinde lucrări individuale precum Istoria românilor. De la Mihai Viteazul la Constantin Brâncoveanu, Editura Universității din București  (1996) sau Ţara Românească de la Basarab I Întemeietorul  până la Mihai Viteazul, Editura Academiei Republicii Socialiste România (1970), dar și numeroase studii publicate în reviste de specialitate.

Extinde text

Descriere colecție:

Colecția „Academician Ștefan Ștefănescu

Colecția ce poartă numele academicianului, istoricului și profesorului Ștefan Ștefănescu întrunește numeroase volume de cultură și civilizație, manuscrise, extrase de carte și publicații periodice ce îmbogățesc nucleul dedicat istoriei din cadrul Muzeului Cărții și Exilului Românesc, alături de fondurile istoricilor Dan Berindei și Dinu C. Giurescu.

În colecția donată Muzeului Cărții și Exilului Românesc, de către fiica academicianului, Lelia Oprea, se regăsesc volume importante de istorie medievală și premodernă a româniei, cum ar fi volumele ce fac parte din colecția Documenta Romaniae Historica. A. Moldova și Documenta Romaniae Historica. B. Țara Românească, unele dintre ele apărute sub coordonarea istoricului Ștefan Ștefănescu (volumele  II, VI, VII, VIII și XI, Documenta Romaniae Historica. B. Țara Românească).

Extinde text

Listă cu lucrări proprii:

ŞTEFĂNESCU, ŞTEFAN . Petru Rareș [Broșură tipărită] : cuvînt înainte. Ștefan Ștefănescu. [s.l.] : Editura Academiei Republicii Socialiste România, [s.a.], 6 p. Extras din: Petru Rareș

S82 

ŞTEFĂNESCU, ŞTEFAN ; IONIȚĂ, GH. I.; BABEŞ, MIRCEA. Omagiu [Carte tipărită] : secretarului general al Partidului Comunist Român, Președintele României Socialiste Nicolae Ceaușescu, strălucit prețuitor și ctitor de istorie. Ștefan Ștefănescu, Gh. I. Ioniță, Mircea Babeș, …. Bucureşti   : Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1983, 412 p. ; il.

Din colecția autorului:

ACADEMIA ROMÂNĂ. INSTITUTUL DE ISTORIE „GEORGE BARIȚIU”, CLUJ-NAPOCA. Biografii paşoptiste transilvane = Biographies of outstanding 1848 personalities : Culegere de studiiVolum coordonat de Gelu Neamțu. Bucureşti : Editura Academiei Române, 2009, 183 p.; portr. ISBN 978-973-27-1890-2

A15  94(498)/B58 

ADĂNILOAIE, NICHITA. Boierii şi răscoala condusă de Tudor Vladimirescu. [Carte tipărită]. Nichita Adăniloaie. Bucureşti : Societatea de Științe Istorice și Filologice din RPR, 1956, 128 p. Cu autograful autorului Nichita Adăniloaie pe exemplarul Bibliotecii Acad. Berindei Cartea conține dedicația autorului pentru Ștefan Ștefnescu, 19/IX/1956, ( exemplar nr. inventar SS0939).

A20  II 2.726  94(498)/V75A 

Arta militară a moldovenilor în perioada domniei lui Ioan Vodă „Cel Cumplit”. [Carte tipărită]. Bucureşti : Editura Militară a Ministerului Forţelor Armate ale R.P.R., 1959, 108 p. ; pl.

Extinde text