1. Acasă
  2. |
  3. Colecții
  4. |
  5. Colecția „Institutul Român/ Biblioteca...

Colecția „Institutul Român/ Biblioteca Română din Freiburg”

Biografie:

Biografie/ descriere Institutul Român – Biblioteca Română din Freiburg

Institutul Român – Biblioteca Română din Freiburg este o instituţie înfiinţată la data de 1 mai 1949, de un grup de 15 exilaţi, prima sa organigramă regăsindu-i pe Virgil Mihăilescu în funcţia de director, pe Mircea Manolescu în cea de bibliotecar-secretar şi pe Marcel Preoţescu, administrator. A dobândit statutul de persoană juridică un an mai târziu, în 1950, când i s-au alăturat profesorul Mihai Prodan, de la Universitatea din Freiburg, în calitate de preşedinte al asociaţiei, iar secretar general a devenit Constantin Nagacevschi, Aurel Teuşan secretar-bibliotecar şi Florian Pârvulescu secretar-administrator.

Încă de la începuturile sale are printre obiective crearea unor fonduri de carte şi arhive cu publicaţii româneşti din exil, din ţară, în măsura în care acest lucru mai era posibil, şi din cultura universală. Şi-a propus şi a constituit şi un muzeu cu obiecte simbolice şi de certă valoare, lucrări de artă, de factură folclorică sau istorică, precum şi manuscrise. A întreprins şi o intensă activitate editorială, iar din 1953 publică Buletinul Bibliotecii Române.

Biblioteca Română din Freiburg este exemplar organizată într-o perioadă în care Europa nu-şi revenise după Al Doilea Război Mondial, creând în jurul său o adevărată reţea culturală şi educaţională. După cum ne informează site-ul său oficial, în primii 7 ani de existenţă, în cadrul Bibliotecii a funcţionat un „Oficiu de librărie“, integrat apoi „Oficiului de schimb“, prin care s-au putut comanda volume de:

Extinde text

Descriere colecție:

Colecția „Institutul Român/ Biblioteca Română din Freiburg”

Institutul Român – Biblioteca Română din Freiburg reprezintă un adevărat nod al geografiei imaginare a exilului românesc, la graniţa dintre Germania – Franţa şi Elveţia (ţări care au găzduit importanţi intelectuali români). Muzeul Cărţii şi Exilului Românesc a iniţiat un dialog intercultural cu Institutul Român – Biblioteca Română din Freiburg, beneficiind de generozitatea acestuia, generozitate ce a constat în donaţii, furnizarea de informaţii şi punerea la dispoziţie a importantei arhive complete a postului de radio Europa Liberă, pe care am digitizat-o în totalitate şi care va fi pusă, sub această formă, la dispoziţia publicului din România. În patrimoniul Muzeului Cărţii şi Exilului Românesc se află, de asemenea, şi prima tipografie a Institutului Român – Bibliotecii române din Freiburg, obiect cu o mare încărcătură simbolică dacă ţinem cont că pe ea a fost tipărită o primă ediţie din exil a Poeziilor lui Mihai Eminescu, prefaţată de Mircea Eliade, care ne-a fost donată şi poate fi văzută în Muzeul Cărţii şi Exilului de la Craiova. De mare valoare sunt, totodată, și documentele personale și manuscrisele lui Nicolae Romanescu, primar iconic al Craiovei, precum şi un caier manuscris cu memorii culturale, redactat în trei limbi, al Mariei Golescu (descendenta celebrei familii boiereşti, deţinută politică în România anilor ʼ50, exilată, ulterior, în Marea Britanie).

Extinde text

Listă cu lucrări proprii:

Activitatea editorială a bibliotecii române din Freiburg 1949-1965 [Broșură tipărită] : note bibliografice. Freiburg : Biblioteca Română-Freiburg i. Br., 1965, 28 p.

Buletinul bibliotecii române din Freiburg 1971/1972. [periodic tipărit] : studii și documente româneștiInstitutul Român. Biblioteca Română din Freiburg. Serie nouă. Freiburg :  [sn] . ─ [sn]: , 1971/1972, vol. În: Buletinul bibliotecii române din Freiburg. : studii și documente românești; Institutul Român. Biblioteca Română din Freiburg . ─ Freiburg[sn],  1967-.

 Volum comemorativ închinat lui Avram Iancu. periodicitate variabilă. ISSN 0534-4085

I57 

Buletinul bibliotecii române din Freiburg 1973/1974. [periodic tipărit] : studii și documente româneștiInstitutul Român. Biblioteca Română din Freiburg. Serie nouă. Freiburg :  [sn] . ─ [sn]: , 1973/1974, vol. În: Buletinul bibliotecii române din Freiburg. : studii și documente românești; Institutul Român. Biblioteca Română din Freiburg . ─ Freiburg[sn],  1967-.

 Ion G. Dimitriu: ”Die sprichwörtlichen Redensarten in der rumänischen Sprache”. periodicitate variabilă. ISSN 0534-4085

Extinde text

Din colecția autorului:

BACIU, ŞTEFAN. Praful de pe tobă [Carte tipărită] : memorii 1918-1946. Ştefan Baciu. Honolulu : Editura ”Mele”, 1980, 542 p. ; il., facs. Cartea conţine dedicaţia autorului pentru Vintilă şi Olguţa Horia (VH1667). Cartea conţine dedicaţia autorului pentru Cicerone Poghirc (exemplar nr. inventar CP0133).

B13 

BERNARD, NOEL. Aici e Europa Liberă. [Carte tipărită]. Noel Bernard. [Prefață: Virgil Ierunca] ; [Coperta: Monica Racoviță]. München : Jon Dumitru – Verlag, 1983, 240 p. Din această lucrare s-au imprimat 1000 de exemplare, prin procedeul Offset, pe hârtie specială de 100 gr.

B49 

DUMITRU, ION. Forme de etnocid în URSS [Carte tipărită] : un plan sistematic de rusificare forțată a Basarabiei și Bucoviei de Nord. Ion Dumitru. München : Editura Avdella-Cenad, 1969, 160 p. Cartea conține bibliografie p. 152-158. 99 exemplare din această ediție au fost numerotate de la 1 la 99 și semnate de autor.

Extinde text